Historical Transformation of Germany's Immigration and Labor Market Integration Policies from 1945 to the Present


BOZKURT CAKIR N., Nas C.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.7, no.2, pp.119-137, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Germany has become an attractive destination country for regular and irregular immigrants, with its developed economy and legislative changes in recent years to encourage skilled labor. Based on the fact that a significant proportion of immigrants will participate in the labor force, it is important how Germany's immigration policies will affect the integration of immigrants into the labor market. The most dramatic recent influx into the country was in 2015, when hundreds of thousands of immigrants from other regions who had fled the war in Syria entered the country. Thereby, Germany has become the country hosting the most refugees in Europe. In the article, Germany's immigration and labor market integration policies from 1945 to the present are discussed. In this study, primary and secondary sources in the literature are utilized and the policy processes that took placed are discussed in historical order. Since the 2000s, as Germany embraced its status as a country of immigration, it has been encouraging the immigration of especially skilled labor to the country with various regulations. On the other hand, in recent years, it has been observed that there will be no return to the asylum policies of 2015, efforts are being made to reduce refugee migration. Thus, after 2015, Germany transitioned to an immigration policy that prioritizes skilled labor migration and the integration of the existing migrant labor force into the market, while applying restrictive policies to other groups.
Almanya, gelişmiş ekonomisi ve son yıllarda özellikle vasıflı işgücünü teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği mevzuat düzenlemeleriyle, düzenli ve düzensiz göçmenler için cazip bir hedef ülke haline gelmiştir. Göçmenlerin önemli bir kısmının işgücüne katılacağı gerçeğinden hareketle, Almanya’nın göç politikalarının göçmenlerin işgücü piyasası entegrasyonuna nasıl etki edeceği önem taşımaktadır. Son yıllarda en çarpıcı göç akışının gerçekleştiği 2015 yılında, Suriye’deki savaştan kaçan ve diğer bölgelerden gelen yüzbinlerce göçmenin Almanya’ya girişleriyle birlikte, Almanya Avrupa’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke haline gelmiştir. Makalede Almanya’nın 1945’ten günümüze sürdürdüğü göç politikaları ve işgücü piyasasına entegrasyon politikaları incelenmektedir. Çalışmada literatürdeki birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmış, gerçekleşen politika süreçleri tarihsel sırayla ele alınmıştır. Almanya, göç ülkesi olduğunu kabul etmeye başladığı 2000’lerden itibaren çeşitli düzenlemeler ile ülkeye özellikle vasıflı işgücü göçünü teşvik etmektedir. Öte yandan son yıllarda 2015’teki sığınma politikalarına geri dönüş olmayacağı, sığınmacı göçünün azaltılmaya çalışıldığı görülmektedir. Böylece Almanya, 2015 sonrasında, nitelikli işgücü göçüne ve var olan göçmen işgücünün piyasaya entegrasyonuna öncelik verdiği, diğer gruplara ise kısıtlayıcı politikalar uyguladığı bir göç politikasına geçiş yapmıştır.