Rektörler Konuşuyor


Creative Commons License

Doğan S.

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KYD), İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KYD)
  • City: İstanbul
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitabı yayına hazırlarken Türkiye’de 133 devlet ve 77 özel vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 210 üniversite vardı. Bunlara Türkiye’nin açtığı yurtdışındaki üniversiteleri de ilave edersek bu sayı 215’i geçer. İstanbul’da 10 devlet, 55 özel vakıf üniversitesi vardır. Bu durum İstanbul’u üniversite alanında bir cazibe merkezi yapmaktadır.
Kanaatimce özel vakıf üniversiteleri bir yere toplanmamalı, bütün ülke sathına yayılmalıdır. Yükseköğretimde, Türkiye 8 milyon öğrenci sayısı ile Avrupa’da birincidir.
Kitapta rektörlerle birebir yapılan mülâkatlar bugüne kadar ilk ve en kapsamlı çalışmadır. Elinizdeki bu kitap üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde “1992 yılında kurulan üniversite rektörlerinin 2023 hedeflerinin incelenmesi” başlığında, yükseköğretim ve üniversite rektörleri üzerine sahasında –belki de- ilk bilimsel makale özelliği taşımaktadır.

İkinci bölümde, rektörlerle doğrudan yapılan söyleşilere yer verilmiştir. Bu mülâkatlarda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tevarüs eden genelde eğitim, özelde yükseköğretimin yüz yıllık meselesi masaya yatırılmış̧ ve çözüm önerileri sunulmuştur. 24’ü yurt içinde, 4’ü yurt dışında olmak üzere, toplam 28 rektörle doğrudan ve birebir söyleşi yapılmıştır.
Mülâkatlarda, rektörlerin biyografileri ve sorulara verdikleri cevaplar yer almıştır. Bazı temel ve genel sorular rektörlerin hepsine sorulmuştur. Rektör söyleşileri üniversitelerin kuruluş̧ tarihine göre verilmiş̧, aynı yıl kurulan üniversiteler için ise alfabetik isim sırası gözetilmiştir.

Üçüncü bölümde ise, Türkiye dışındaki dört üniversite rektörü ile yapılan mülakatlar yer almaktadır. Türk Dünyası’nın Kafkaslara açılan penceresi Azerbaycan’dan, yüzölçümü en büyük Türk ülkesi olan Kazakistan’dan, Avrupa’nın göbeğinde Hollanda’dan ve Balkanlardan bir üniversite rektörü ile yapılan söyleşiler ile Türkiye dışındaki üniversitelerin ve rektörlerin arasındaki yapıyı da mukayese etme imkanı vermektedir. Bu kitapla bir nebze de olsa yükseköğretim meselesine katkımız olursa kendimizi bahtiyar addedeceğiz