Bakteriyel aerobik benzoik asit giderme kapasitesinin anaerobik ortamlarda incelenmesi


ÇINAR Ö. , Çınar İ.

Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji Çalıştayı, 01 Ekim 2003