Digital Comics Design for Social Studies Course Active Citizenship Learning Area: “Little Citizens”


Kavak O., İlhan G. O.

Journal of Innovative Research in Teacher Education, vol.2, no.3, pp.243-265, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29329/jirte.2021.408.5
  • Journal Name: Journal of Innovative Research in Teacher Education
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.243-265

Abstract

Social Studies course includes subjects that are abstract and difficult to understand due to its structure. In order to teach these subjects in the content of the course, various materials are used. It is expected that the materials used will provide permanent learning and create meaningful learning outcomes. One of these materials, comics, has been proven to be a supportive tool for the course process. In the study, the title of Active Citizenship, which is the 5th grade 6th learning area of the Social Studies course, was tried to be transferred to the drawing. The reason for making this learning area a comic is because students have difficulties in learning the Active Citizenship learning area. The drawings of the learning area were made on the website called "Pixton", a WEB 2.0 tool. The comic book "Little Citizens", which emerged as a result of the drawings, consists of 153 squares. This study is important in terms of turning one of the Social Studies learning areas into a comic book according to all its acquisitions and content and transforming it into material. It is thought that the developed comic book can be used as a helpful resource for teachers and students in the course process. It is also important in terms of learning the educational digital comic design processes.

Sosyal Bilgiler dersi, yapısı gereği içinde soyut ve anlaşılması zor olan konular barındırır. Dersin içeriğinde yer alan bu konuları öğretebilmek için çeşitli materyaller işe koşulur. İşe koşulan materyallerden kalıcı öğrenme sağlaması ve anlamlı öğrenme çıktıları oluşturması beklenir. Bu materyallerden biri olan çizgi romanın ders sürecini destekleyici bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmada Sosyal Bilgiler dersi 5. Sınıf 6. Öğrenme alanı olan Etkin Vatandaşlık başlığı çizime aktarılmaya çalışılmıştır. Bu öğrenme alanın çizgi romanlaştırılmasının sebebi öğrencilerin, Etkin Vatandaşlık öğrenme alanını öğrenmede zorluklar yaşamasıdır. Öğrenme alanının çizimleri, WEB 2.0 aracı olan “Pixton” adlı internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Yapılan çizimler sonucunda ortaya çıkan “Minik Vatandaşlar” adlı çizgi roman, 153 kareden oluşmaktadır. Bu çalışma Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarından birisinin, bütün kazanımlarına ve içeriğine göre çizgi romanlaştırılması ve de materyale dönüştürülmesi açısından önemlidir. Geliştirilen çizgi romanın ders işlenme sürecinde öğretmen ve öğrencilere yardımcı bir kaynak olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca eğitici dijital çizgi roman tasarlama süreçlerinin öğrenilmesi açısından önemlidir