Lisans ve lisansüstü düzeyinde verilen taşınmaz değerleme eğitiminin değerleme lisansı sınavı kapsamında değerlendirilmesi


Alkan M., Polat D. Z. A.

Geomatik, vol.6, no.1, pp.15-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Geomatik
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-30

Abstract

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yapılan gayrimenkul ve konut değerleme lisanslama sınavlarında başarı yüzdeleri 2016 yılı için %24.5, 2017 yılı için % 25.5 ve 2018 yılı için %30.4’tür. Başarı yüzdelerinin düşük olması sınav içeriği ile verilen değerleme eğitiminin içeriğinin yeterince örtüşmediğini göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki taşınmaz değerleme lisans ve lisansüstü eğitimi hakkında genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmış ve bu eğitimin SPL lisanslama sınav konularının içeriğini karşılayıp karşılamadığı analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında taşınmaz değerleme eğitimi veren 28 devlet ve vakıf üniversitesinin web sayfaları 01.01.2019- 01.04.2019 tarihleri arasında incelenmiştir. Bu üniversiteler; ders bazında, lisans ve lisansüstü düzeyinde değerleme eğitimi veren üniversiteler şeklinde gruplandırılmıştır. Çalışmanın web siteleri üzerinden yapılması ve bazı bölümlerin bilgilerine ulaşılamaması çalışmanın sınırlılığıdır. Araştırmada bölümlerin; lisans ve lisansüstü programlarının müfredatlarında zorunlu/seçmeli dersleri ve akademik kadroları incelenmiştir. Çalışmada ders bazlı taşınmaz değerleme eğitimi veren 16 üniversite incelendiğinde zorunlu ve seçmeli olarak verilen ders sayısının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  Ayrıca bu dersler ağırlıklı olarak 7. Ve 8. Dönem içerisinde verilmektedir. Ders içerikleri ise ağırlıklı olarak SPL lisanslama sınav konu başlıklarından olan “Gayrimenkul Mevzuatı” ile “Gayrimenkul Değerleme Esasları”na yönelik hazırlanmıştır. Diğer sınav konu başlıklarına kısmen değinilmiştir. Lisans düzeyinde eğitim veren 6 üniversite vardır. Bu üniversitelerin lisans eğitim içerikleri incelendiğinde derslerin büyük bir çoğunluğunun zorunlu olarak verildiği görülmüştür. Derslerin dağılımlarına bakıldığında ağırlıklı olarak “Gayrimenkul Mevzuatı” ile “Gayrimenkul Değerleme Esasları” na yönelik olsa da diğer konu başlıklarını içeren derler de mevcuttur. Lisansüstü eğitim veren üniversite sayısı 4’tür. Verilen eğitimin tamamı “tezsiz yüksek lisans” kapsamındadır. Yüksek lisans programı ders içerikleri ise “Gayrimenkul Mevzuatı” ile “Gayrimenkul Değerleme Esasları” ağırlıklı olsa da diğer SPL lisans sınavı konularına da yer verilmiştir. Araştırma sonunda; taşınmaz değerlemenin lisans düzeyinde eğitim olarak verilmesinin teşvik edilmesi, akademik kadronun harita mühendisliği dışındaki diğer meslek grupları (ör. İnşat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat) açısından da zenginleştirilmesi, ders içeriklerinin taşınmaz değerlemenin çok yönlü olduğu göz önünde bulundurularak zenginleştirilmesi, yüksek lisans eğitimin tezli olarak yaptırılması önerilmiştir.