Beta Kesirli Türevli Sınır Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözümleri


Daş S. E.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.30, no.4, pp.440-448, 2018 (Peer-Reviewed Journal)