Çağatayca Bir Tutiname Tercümesi: Latifi'nin Mazharü'l-Acayib'i


Ölmez Z.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, vol.1, no.1, pp.181-191, 2019 (Peer-Reviewed Journal)