Oryantalist Söylem Bağlamında 2000 Sonrası Hollywood Sinemasında İstanbul’un Sinematografik İmgesi: The Internatıonal Ve Skyfall Filmlerinin Göstergebilimsel Görsel Çözümlemesi


KULE S., GÜLAÇTI İ. E.

Social Sciences Studies Journal, vol.9, no.118, pp.9527-9547, 2023 (Peer-Reviewed Journal)