Türk İhracat Şirketleri Sürdürülebilirlik İfadeleri ÜzerineBir İçerik Analizi


Creative Commons License

CAN E., ÖZGÜL B.

Istanbul Management Journal, vol.29, pp.1-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)