Investigation of Abrasive Wear Behavior of AlB2/Al-Cu Composite Materials


Fıçıcı f., Köksal S., SAVAŞ Ö. , Kayıkcı R.

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri