Tapu ve Kadastro Verilerinin Zamansal Analizleri ve E-Devlet İçerisindeki Önemi


ALKAN M. , CÖMERT Ç.

01 Aralık 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri