Bir Üretim Ortamında Hazırlık Sürelerinin Düşürülmesi için Çözüm Önerileri


KAYA İ., kahraman c.

Machinery-MakinaTek- Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi (VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabında, pp.108-114, 2007 (Peer-Reviewed Journal)