Allelopathic effects of dopa against four weed species


Creative Commons License

Kocaçalışkan İ., Topal S.

Kütahya Dumlupınar Üniv. Fen Bil. Derg., vol.11, pp.27-31, 2006 (Peer-Reviewed Journal)