AS AN URBAN PLANNING PROBLEMATIC CULTURE AND CITY


Creative Commons License

KURTARIR E., Okten A. N.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.6, no.1, pp.1-10, 2015 (ESCI) identifier

Abstract

Urban Planning discipline and relation with cultures has written bay different approaches. Although in this article and dissertation that is bas for the article, culture, space and planning relation has written just few works in planning literature. Especially there isn’t any literature evaluating faith and space relation in Turkish planning literature. This work basically evaluating culture and place relation by faith and places of worships conceptual frameworks. It will be evaluated that importance and necessity of sustainable “cultural identity”.

Planlama Mesleği ve kültür ilişkisi çeşitli açılardan değerlendirilmektedir. Fakat bu makalede ele alınan ve bu makalenin dayandığı tezde değerlendirilen kültür-mekan-planlama ilişkisi planlama disiplini içinde çok az sayıda eserde değerlendirilmiştir. Özellikle Türkiye’de inanç ve mekan ilişkisini konu eden planlama yazınına rastlanamamaktadır. Çalışma temel olarak kültür ve mekan ilişkisini inanç ve ibadethane kavramsallaştırması içinde ele almaktadır. Bu aşamada da “kültürel kimlik” olgusunun önemine ve sürdürülmesi gerekliliğine değinmektedir.