Yeni nesil bir nanokanal tasarımı ile yüksek verimli ve hedefe yönelik mikroakışkan hücre füzyonu platformlarının fabrikasyonu


Akpek A.

Research Journal of Biomedical and Biotechnology, vol.1, no.1, pp.1-9, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hücre füzyonu organ biyofabrikasyonu çalışmaları için hayati ehemmiyete sahiptir. Hücre füzyonu sayesinde zarar görmüş olan hücreler başka hücrelerle birleştirilerek işe yarar hücrelere dönüştürülebilir ve bozulmuş olan organ fonksiyonları düzeltilebilir. Hücre füzyonu araştırmaları noktasında son derece net bir ihtiyaç bulunsa da, hücre füzyonu teknolojileri hala fazlaca gelişmiş değildir. Bu çalışma yeni nesil bir nanokanal tasarımı sayesinde geliştirilmiş olan bir mikroakışkan hücre füzyonu platformu tasarımı üzerinde durmaktadır. Bu tasarım sayesinde hem hücrelerin daha kolay bir biçimde yönlendirilmesi hem de hücre canlılığına zarar vermeden daha rahat bir biçimde füzyona uğraması planlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için bir nanokanal ve bu nanokanalı ortadan dikey olarak ikiye ayıran birkaç nanometre kalınlığında bir bariyer üretilmiştir. Buna ilaveten bu bariyerin içerisinde belirli aralıklarla nanometre ölçeğinde boşluk yapıları oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan bu iki kanala L929 fare fibroblast hücreleri yerleştirilmiş ve bariyere AC voltaj uygulanmıştır. Bu bariyere voltaj uygulandıkça, oluşan elektriksel alan bariyer üzerindeki boşluklarda yoğunlaşmıştır. Hücreler nanokanallar içerisinde hidrostatik kuvvet ile yönlendirilmiştir. Elektriksel voltaj sayesinde oluşan dielektroforez ise hücreleri boşluklara yönlendirmiştir. Sonuç olarak hücre füzyonu işlemi gerçekleştirilmiş ve L929 fare fibroblastı hücrelerinden oluşan füzyon hücreler üretilmiştir.