Reformist Efforts of American Art Groups on the Modernization Way


Creative Commons License

Işık Y. E., Işık M.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.15, no.2, pp.1027-1038, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.41855
  • Journal Name: JOURNAL OF TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1027-1038
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study includes the analysis of the efforts undertaken in terms of the results of the exhibition of the European avant-garde artists at the Armory Show in the period from Impressionism to Cubism. Unlike the objective reality of traditionalist art, the works exhibited at the Armory Show were unique examples of individual interpretations of avant-garde artists towards abstraction. The realism criteria of the modern works of art exhibited in the Armory Show in 1913 caused an abrupt anger and excitement among critics and artists who had difficulty at first grasping. As the problems were overcome, American art responded to changes in visual arts in Europe, which emerged in the early twentieth century. Art critics challenged the changes in the visual arts represented at the Armory Show, and in time, changed their aesthetic perception and philosophies. Armory Show exhibition, which includes works of European artists as well as American artists; Before art movements such as Abstract Expressionism, Pop Art and Minimalism, which constituted American art, they represented the first examples of modern art in the history of the USA. The realistic movement gathered around the artist Robert Henri and the Ashcan School, who challenged the National Academy of Design, “The Eight” group’s revolutionary exhibition in the USA in 1908, Alfred Stieglitz introducing the works of European modern artists in “Gallery 291”, 1910 Exhibition of Independent Artists seen as the pioneering efforts of artists. These activities had an impact on the creation of avant-garde art in the USA by preparing the ground for designing the 1913 Armory Show exhibition. 

Bu çalışma Empresyonizmden Kübizme kadar ki dönemde Avrupa avangard sanatçıların eserleriyle Armory Show’da sergilenmesinin sonuçları açısından üstlenilen çabaların çeşitli safhalarda incelenmesini içermektedir. Gelenekçi sanatın objektif gerçekliğinin tam aksine Armory Show’da sergilenmiş olan yapıtlar, avangard sanatçıların soyutlamaya doğru bireysel yorumlamalarının eşsiz örneklerini oluşturuyordu. 1913’te Armory Show sergilenen modern sanat yapıtlarının gerçekçilik ölçütleri ilk başta kavrama güçlüğü çeken eleştirmen ve sanatçılarda ani bir öfke ve heyecana neden oldu. Sorunlar aşıldıkça Amerikan sanatı yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan Avrupa’da görsel sanatlardaki değişimlere karşı cevap verdi. Sanat eleştirmenlerinin, Armory Show’da temsil edilen görsel sanatlardaki değişikliklere meydan okumaları zaman içinde estetik algı ve felsefelerini de değiştirmelerle yön buldu. Amerikan sanatçılarının yanı sıra Avrupalı modern sanatçıların yapıtlarının da yer aldığı Armory Show sergisi; Amerikan sanatını oluşturan Soyut Ekspresyonizm, Pop Art ve Minimalizm gibi sanat akımlarından önce ABD tarihinde modern sanatın ilk örneklerini temsil etmekteydi. Ulusal Tasarım Akademisi’ne meydan okuyan sanatçı Robert Henri ve Ashcan Okulu çevresinde toplanan gerçekçi hareket, “The Eight” grubunun 1908’de ABD’de devrim niteliğindeki sergisi, Alfred Stieglitz’in “Galeri 291”de Avrupalı modern sanatçıların eserlerini tanıtması, 1910’da “Bağımsız Sanatçılar Sergisi” New York sanat dünyasında yarattığı fırtınalar sanatçıların öncü çabaları olarak görülmektedir. Bu faaliyetler 1913 Armory Show sergisi tasarlama fikrine zemin hazırlayarak ABD’de avangard sanatın oluşmasında etkisi oldu.