İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖRSEL SANATLAR DERSİUYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÖNCESİ VE DERSSONRASI ALGI DEĞİŞİMİ


Creative Commons License

NUHOĞLU M.

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.430-435

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.430-435

Abstract

The subject of this paper is examination of the impact of visual arts lessons educations on the 4th class’
students in Fall semester on Yildiz Technical University, Faculty of Education, Departmant of Primary
Education, Elementary Teacher Education. The succes of 53 persons the class is quite high in other lessons.
The experiences of picture or related to picture lessons were discussed with students by conversation, on
the lessson contents and students’ elementary school years. They have declared that the class of almost
half they thought would be bored, some of the class would not found very saticfactory or very neccessary
this lesson, even they may give the lessons mathematics, life sciences ets instead of this lesson as their own
elementary school teacher. The %25 of the class have no idea and the %25 of class will work this lesson as
an art lesson. On the evaluation end of term, the perception of class to lesson have been observed radical
changes. This study has not been put forth o survey of classic, it has been evaluated on the through changes
and results students’ perceptions and judgments about the lesson, in the process of studying course in the
semester.

Bu tebliğin konusu Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi 4. Sınıf
öğrencilerinin GÜZ yarıyılında aldıkları Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi’nin öğrenciler üzerindeki etkisi
incelenmesidir. 53 kişilik sınıfın başarı durumları diğer derslerde de oldukça yüksektir. İlk derslerde
öğrencilerle yapılan konuşma, ders içeriği ve öğrencilerin ilkokul yıllarında resim veya resim ile ilgili ders
tecrübeleri ele alınmıştır. Bu konuşmalarda sınıfın yarısına yakını dersten sıkılacaklarını düşündüklerini,
kimisinin ise çok yeterli veya çok gerekli bulmadıklarını hatta kendi ilkokul öğretmenlerinin yaptıkları gibi
matematik, hayat bilgisi vs dersleri resim dersinde işleyebileceklerini beyan etmişlerdir. Bu dersi bir sanat
dersi olarak işleyeceklerini düşünen yaklaşık sınıfın %25’ini oluştururken kalan %25’i ise herhangi bir fikir
beyan etmemiştir. Dönem sonu değerlendirmesinde sınıfın derse karşı bakışlarında köklü değişikliklerin
olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma klasik bir anket çalışması yapılarak sürdürülmemiş, yarıyıl içinde
dersin işleniş sürecinde öğrencilerin ders hakkındaki algı ve yargılarının değişim ve sonuçları üzerinden
değerlendirilmiştir.