Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi Karşılaştırmalı Analiz


Üstüner M., Balık Şanlı F. , Abdikan S.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey