Kentsel Mekân Tasarımında Tematik Projelere Yeni Yaklaşımlar ve Eskişehir Örneği


Creative Commons License

NUHOĞLU M., GEÇİMLİ M.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.711-734, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kentsel mekânlarda uygulama alanı bulan tema; kentte yaşayanlar ve kentin ziyaretçileri ile kent arasında ilişkiler kuran, kent imajını belirleyen, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanınırlığını artıran bir kavramdır. Bu nedenle kentsel mekânın şekillenmesinde katkıya sahip yönetici, tasarımcı, sanatçı ve kent sakinlerinin mevcut ve yeni yapılacak mekânsal düzenlemelerde temanın önemini, işlevini ve etkilerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kamusal alanlar olan ve herkesin kullandığı bu mekân düzenlemelerinde temanın bulunduğu yerin doğal ve yapay coğrafyası, kültürel coğrafyası ve tarihi coğrafyası ile ilişkilendirilmiş olması; hem imaj ve tanınırlık açısından güçlü ve köklü bir söylem geliştirmesi hem de kentte yaşayanların olduğu kadar yaşamayanların da aidiyetini arttırması açısından önemlidir. Eskişehir tematik projeler açısından Türkiye’de öncü kentlerdendir. Kentin sahip oldukları arasında; güçlü bir coğrafi referansa sahip olan Porsuk Çayı, tarihi açıdan önem taşıyan Odunpazarı Evleri ve özellikle öğrenci kenti imajıyla genç ve dinamik kültürel özellikler sayılabilir. Bu gibi özelliklerin kentte kamusal alan tasarımlarında doğru ve dikkatli bir şekilde kullanılması önem taşımaktadır.