Geçiş Metal Oksit Katkılı PbCl2-TeO2 Camların Yapısal ve Optik Incelenmesi


Creative Commons License

Çelikbilek Ersundu M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.218-226, 2017 (Peer-Reviewed Journal)