Erimiş Metal-Florür Tuzlarının Yapısal Özelliklerinin ve Donma Kriterinin İncelenmesi


Karagözlü S., KAVANOZ H. B.

Türk Fizik Derneği I.Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text