İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi


Creative Commons License

GÜNAY O., ÖZTÜRK H., YARAR O.

Journal of Health Services and Education, vol.3, no.1, pp.20-27, 2019