Stereolitografi ile üç boyutlu (3B) olarak biyobaskılanmış yapay kalp kapakçıklarının biyouyumluluk özelliklerinin analizi


Akpek A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.740-745, 2017 (Peer-Reviewed Journal)