Limits of Soft Power and Importance of Hard Power: The Cases of Turkish Foreign Policy


Gümüş A.

in: The Hard Power Element of Foreign policy; Defense Industry, Cihad İslam YILMAZ, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.5-30, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.5-30
  • Editors: Cihad İslam YILMAZ, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the first years of the AK Party period, the foreign policy approach, decisions and practices were identified with the concept of soft power with the help of environmental conditions. After the Arab uprisings, with the changing regional conditions, Türkiye has adopted a more realistic approach actively using hard power elements. This study will examine the limits of soft power, the conditions making hard power use inevitable, and the relationship between hard power and soft power by focusing on the cases in Turkish foreign policy. Within this framework, the limiting impact of hard power use on soft power, to what extent the dimensions of economic power influence the capacity of soft power use, the dependency of cultural and historical relations, which are important elements of soft power, to political and social relations, the dynamic process including competition with other actors in the area of soft power, and the impacts of domestic factors such as terrorist actions and coup attempts on soft power use in foreign policy will be addressed. The recent transformation in Turkish politics and especially Turkish foreign policy towards Syria shows the limits of soft power and provides important examples showing the importance of hard power.

AK Parti döneminin ilk yıllarında dış politika yaklaşımı, kararları ve

uygulamaları çevresel koşulların da etkisiyle yumuşak güç kavramıyla

özdeşleşen bir anlayışı yansıtmıştır. Arap Ayaklanmaları sonrasında

değişen bölgesel koşullarla birlikte Türkiye, sert güç unsurlarını aktif bir

şekilde kullanan ve güvenlik tehditlerini göz önüne alan daha realist bir

yaklaşım benimsemiştir. Bu çalışma, Türk dış politikasında yaşanan

dönüşüm ve örnek olaylardan yola çıkarak yumuşak gücün sınırlarını, sert

güç kullanmanın hangi durumlarda gerekli olduğunu ve sert güç ile

yumuşak güç arasındaki ilişkiyi analiz edecektir. Bu kapsamda sert güç

kullanımının yumuşak güç üzerindeki sınırlandırıcı etkisinden, ekonomik

gücün boyutlarının yumuşak güç kullanım kapasitesini ne ölçüde

etkilediğinden, yumuşak gücün önemli bir unsuru olan kültürel ve tarihsel

ilişkilerin siyasi ve toplumsal gelişmelere bağlı olduğundan, yumuşak güç

alanında da diğer aktörlerle rekabet edilen dinamik bir süreç olduğundan

ve terör eylemleri, darbe girişimleri gibi iç faktörlerin dış politikada

yumuşak güç kullanımında rol oynadığından söz edilecektir. Türk dış

politikasında son dönemde yaşanan dönüşüm ve özellikle Türkiye’nin

Suriye’ye yönelik dış politikası yumuşak gücün sınırlarını göstermesi ve

sert gücün önemini gösteren önemli örnekler sunmaktadır.