Se(IV) Katkısının TiO2 Nano-partiküllerinin Elektronik ve Optik Özelliklerine Etkisinin Kuantum Mekaniksel İncelemesi


ÇINAR Z. H.

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran- 2 Temmuz, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 01 Haziran 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri