TARİHİ YAPILARDA KULLANIM DÖNÜŞÜMÜNÜN SOSYAL BOYUTU ; BAĞLARBAŞI ELEKTRİK FABRİKASI VE TRAMVAY DEPOSU ÖRNEĞİ


Manisa K.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.1251-1264, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarihi yapılar  geçmişe ait yapım teknolojileri, malzeme özellikleri ve sosyo-kültürel değerler gibi birçok bilgiyi ve  tarihsel hafızayı günümüze taşırlar. Zaman içerisinde değişen yaşam koşullarının bir sonucu olarak çoğu tarihi yapı özgün işlevini devam ettiremez hale gelmektedir. Tarihi yapıların taşıdıkları değer, yeniden kullanılmaları sadece çevresel ve ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürelolarak da fayda sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında Bağlarbaşı Elektrik Fabrikası ve Tramvay Deposu’nda gerçekleştirilen kullanım dönüşümü süreci sosyo-kültürel sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada öncelikle yapılan literatür araştırması ile sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında yapı ve yakın çevresi üzerine yapılan analizler ile öngörülen ölçütlerin yerine getirilip getirilmediği tartışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise gelecekteki yeniden kullanım çalışmalarına yardımcı olacağı düşünülen çıkarımlar yapılmıştır. Tarihi yapıların çoğunun kentsel alandayer aldığı göz önüne alındığında yapıdan toplumun tüm katmanlarının faydalanabilmesi için yapıya kamusal, geniş kesimlere hitap eden bir fonksiyon verilmesi ve kamu tarafından işletilmesinin uygun olacağı yapılan çıkarımlardan bazılarıdır.

Anahtar kelimeler:Kullanım Dönüşümü, Sosyal Sürdürülebilirlik, Tarihi Yapılar