DEVELOPING A LOCATION BASED AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR INFRASTRUCTURE MAPS


Creative Commons License

Tekin A. C. , Gökgöz T.

TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.352-355

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.352-355

Abstract

Augmented reality is a technology that superimposes computer-generated images onto the real-world scene using specific software and is considered as one of the technologies of the future. It has become more accessible and frequently used with the technological improvements of smartphones. Especially in the last two years, Google and Apple released their own augmented reality platforms for Android and IOS operating systems and as a result, augmented reality has become a focus of interest. As a result, the number of applications developed in many areas such as education, marketing, tourism, engineering and entertainment has increased rapidly. In literature studies, augmented reality applications are classified into various categories such as marker-based, marker-less, locationbased. Among these, literature reviews relatively little research has been made on the location-based augmented reality in literature.
The aim of this study is to develop a location based augmented reality application for smartphones, which is designed to show water - wastewater infrastructure objects in the Yildiz Technical University Davutpasa Campus at their real locations. Accordingly, the received infrastructure data in AutoCAD and NetCAD file formats have been stored and edited using the Mapbox map service account. The application is developed for Android operating system using Unity3d editor, Mapbox map service, Arcore SDK and Mapbox SDK. It is expected that this mobile application will have a significant contributions for future infrastructure works at Davutpaşa Campus in terms of cost and time.

Geleceğin teknolojilerinden biri olarak görülen artırılmış gerçeklik, yazılım kullanılarak  gerçek dünya görüntüsü ile sanal görüntünün üst üste getirilerek görüntülenmesidir. Son  yıllarda akıllı mobil telefonların donanımlarındaki teknolojik gelişme ile mobil cihazlar için geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamaları, hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Özellikle son iki yılda, Google ve Apple firmalarının, Android ve IOS  işletim sistemleri için kendi artırılmış gerçeklik platformlarını kullanıma sunmaları ile artırılmış gerçeklik konusu ilgi odağı olmuştur. Eğitim, pazarlama, turizm, mühendislik,  eğlence gibi birçok alanda geliştirilen uygulama sayısı hızla artmıştır. Literatür taraması  yapıldığında, artırılmış gerçeklik uygulamalarının genellikle işaretçi tabanlı, işaretleyicisiz tabanlı, konum tabanlı olarak sınıflandırıldığı görülmüştür. Bununla birlikte yapılan incelemede, konum tabanlı artırılmış gerçeklik konusunda nispeten daha az araştırma yapıldığı görülmüştür.
Bu çalışmada akıllı mobil telefonlar için konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilerek, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesindeki su ve atıksu hatlarının cihaz ekranında gerçek görüntü ile birlikte gerçek konumlarında gösterilebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, AutoCAD ve NetCAD dosya formatlarında alınan altyapı verileri düzenlenerek Mapbox harita web servisine kaydedilmiştir. Mobil uygulama Android işletim sistemi hedef alınarak, Unity 3d platformunda, Mapbox harita servisi, ARCore yazılım geliştirme aracı ve Mapbox yazılım geliştirime aracı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu mobil uygulamanın Davutpaşa Yerleşkesinde gelecekte yapılacak altyapı çalışmalarına maliyet ve zaman bakımından önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.