Theileria annulata Enolaz Enziminin Uygun Stabilizatörler Kullanılarak Depolama Koşullarının Belirlenmesi


Danış Ö., Mutlu Ö., Yüce Dursun B., Topuzoğulları M., Akbulut E., SARIYER E., ...More

IV. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 01 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes