Theileria annulata Enolaz Enziminin Uygun Stabilizatörler Kullanılarak Depolama Koşullarının Belirlenmesi


Danış Ö., Mutlu Ö., Yüce Dursun B., Topuzoğulları M., Akbulut E., SARIYER E. , ...More

IV. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 01 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text