“Merkez” Kavramı ve Üniversitesi: Bayburt Üniversitesi Açısından İmaları.


Creative Commons License

Taşdelen V.

Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, N. Tozlu,V. Taşdelen,M. Önal, Editör, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, ss.556-565, 2016

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Bayburt Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: Bayburt
  • Sayfa Sayıları: ss.556-565
  • Editörler: N. Tozlu,V. Taşdelen,M. Önal, Editör

Özet

Üniversite kavramının temelinde bilgi, kültür ve şehirleşme vardır. Ortaçağda, artan ticari faaliyetlerin de etkisiyle hızlı bir şehirleşme yaşanmış; 1100’lü yıllardan itibaren dinî, siyasi ve ticari gücün toplandığı merkezlerde bir bir üniversiteler de açılmaya başlanmıştır. O gün bugün üniversite bilginin, bilimin, eleştirinin ve aydınlanmanın merkezi olmuştur. Günümüzde geleneksel iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde “merkez” kavramında bir değişme yaşanmış, yalnız yönetimin, ticaretin ve üretimin yoğunlaştığı büyük şehirler değil, sahip olduğu yetişmiş bireyleriyle söz konusu bu değerleri üretebilen şehirler de merkezi bir nitelik kazanmıştır. Bu bildiride şehir, merkez, bilim, teknoloji ve üniversite kavramları arasındaki ilişki incelenecek, konu Bayburt Üniversitesi bağlamında değerlendirilecektir.