Cultural Development and Museums: The Cooperation Between Local Governments and Museums


Yiğit S. G. , Tezcan Akmehmet K.

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-58

Abstract

Definition of ‘development’ has changed through time based on the change in needs of the humanity. The need to create a more comprehensive definition of development, which one limited to economic field only, has emerged. Nowadays, museums have become inclusive with their social roles and acquired social, cultural and economic goals to support social life. Eventually, all of these made museums one of the driving force of cultural development. In accordance with the studies and theories developed by ICOM and OECD cooperation in 2018, museums have been accepted as the main focus of cultural development. For instance, as a satellite museum, Bilbao Guggenheim Museum has affected the city in cultural, social and economic manners and strengthened the cultural identity of the city. On the other hand, Liverpool Museum is another other successful example in the World in this sense. In Turkey, Baksi Museum can be considered as an example. In this research, the studies on the role of museums in cultural development are examined, and best practices of local administration and museum cooperation are given as examples. Eventually, it has been discovered that the local administration and museum cooperation touches human factor and urban identity better to reach a sustainable development.

Zaman içerisinde insanoğlunun farklı gereksinimleri ile ilişkili olarak “kalkınma”nın anlamı değişmiş, önceleri sadece ekonomiyle sınırlandırılan kalkınmanın daha kapsamlı bir tanımının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Fiziki yatırımların kalkınma için yeterli olmadığı, sosyal ve kültürel yatırımların da kalkınma için önemli olduğu görülmüş; bu doğrultuda, kalkınma tanımının içerisine kültür, eğitim, sağlık gibi dinamikler de eklenmiştir. Günümüzde müzelerin toplumsal rolleri ile kapsayıcı hale gelmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak toplumsal yaşama destek olma gibi amaçlar edinmesi sonucunda kültürel kalkınmanın itici güçlerinden biri olarak kabul edildikleri görülmektedir. 2018‘de ICOM’un OECD ile birlikte geliştirdiği teoriler ve çalışmalar doğrultusunda kültürel kalkınmanın ana odağının müzeler olduğu gerçeği global anlamda yadsınamaz hale getirmiştir. Müze ve kültürel kalkınma konusunda öncü projelerden kabul edilen Bilbao Guggenheim Müzesi’nin varlığı tüm kenti etkisi altına alan kültürel, sosyal ve ekonomik değişimler doğurmuş, kentin kültürel kimliğinin güçlenmesini sağlamıştır. Liverpool Müzesi de bu konudaki bir diğer iyi örnektir. Türkiye’de Baksı Müzesi kültürel kalkınma özelinde örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada, yerel yönetimler ve müzelerin işbirliğinin öneminden hareketle kültürel kalkınmada müzelerin rolüne ilişkin çalışmalar incelenmiş, yerel yönetimler ve müze işbirlikleri ile gerçekleştirilen müze projelerinden iyi örnekler sunulmuştur. Nihayetinde yerel yönetimler ve müze işbirliklerinin, sürdürülebilir kalkınma için insan faktörünü ve kent kimliğini daha iyi ele alarak olumlu sonuçlara ulaştığı görülmüştür.