KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER: E-TİCARET TEDARİKÇİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Creative Commons License

YILDIRIM B., ÇEBİ S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.185-206, 2020 (Peer-Reviewed Journal)