Tarihi Yığma Yapıların Onarımında Kullanılan EnjeksiyonYönteminin (Grouting) ve Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Zaman İçerisinde Gelişimi


EKŞİ AKBULUT D. , ARPACI GÖKYİĞİT E. Y. , OKTAY D. , YÜZER N.

MEGARON, cilt.13, ss.156-168, 2018