Örgütsel Zekanın Uygulanmasında Liderliğin Rolü Üzerine Kavramsal Bir Çalışma


KESKİN H. , BALAK D.

2. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 9 - 10 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text