Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu


Creative Commons License

Baş B. , Yıldırım T.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.827-839, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16916/aded.415059
  • Dergi Adı: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.827-839

Özet

Dil öğretimi sürecine yönelik birçok eğitim ortamı, günümüzde dijital teknolojilerdeki yeniliklerle bütünleşme eğilimine girmiştir. Kevin Jarrett'in ifadeleriyle “T-E-C-H (teknoloji) olmadan T-E-A-C-H (öğretmek)’ten söz edemeyeceğimiz bir zamanın içindeyiz”. Bundan hareketle bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde oluşturulacak eğitim ortamlarına teknolojinin entegre edilebilme durumu değerlendirilmiştir. Durum çalışması yaklaşımına dayanan bu araştırma, Web 2.0 tabanlı teknolojilerin yabancılara Türkçe öğretimine dahil edilmesinin öğrencilerin motivasyon ve yaratıcılığını nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER'de B1 düzeyinde Türkçe öğrenen 10 öğrenci ile oluşturulmuştur. Web 2.0 araçlarından Voki, Pixton ve Padlet ile 3 hafta içerisinde 6 ders saati sınıf içi ve 4 ders saati sınıf dışı uygulama yapılmıştır. Uygulamanın ardından öğrenciler ve dil öğreticileri ile motivasyon ve yaratıcılığa yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kullanılan Web 2.0 araçlarının öğrencilerin motivasyonlarını geliştirdiği, yaratıcılıklarına katkı sağladığı, dil öğreticilerine esnek imkanlar sunduğu ancak bu araçların amaçlı ve ara ara kullanılmasının daha faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.