TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE KÜLTÜREL KODLAMALAR


Creative Commons License

Uçan B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.55, pp.1134-1144, 2018 (Peer-Reviewed Journal)