4[4(10Undekeniloksi(benzoiloksi)]benzoik Asit Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi