4[4(10Undekeniloksi(benzoiloksi)]benzoik Asit Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi


Güzeller D., Ocak H., ÇAKAR F. , Cankurtaran Ö., Bilgin Eran B., Karaman F.

5.Fiziksel Kimya Kongresi

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri