ÇOCUKLARIN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI AÇISINDAN AL LI İLE FIRFIRI


Creative Commons License

Baş B.

ULUSLARARASI TÜRK MASAL DÜNYASI VE DOĞUMUNUN 100. YILINDA ŞAİR VE HALKBİLİMCİ OĞUZ TANSEL SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2016, pp.171-184

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171-184
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Oğuz Tansel’in hazırladığı “Al’lı ile Fırfırı” adlı eserdeki masalların, çocukların söz varlığına olan katkıları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Al’lı ile Fırfırı’da yer alan 24 adet masal metni elektronik ortama aktarılarak bir metin havuzu oluşturulmuştur. Metinde yer alan ayrı yazılan birleşik kelimeler, ikilemeler, deyimler ve atasözleri işaretlenmiştir. 63770 kelimeden meydana gelen eser, işaretleme işleminden sonra toplam 39397 söz varlığı unsurunu barındıran bir hâle gelmiştir. Kelimeler, ikilemeler, deyimler, atasözleri başlıkları altında dört farklı liste oluşturulmuştur. Masalların söz varlığı ile hedef kitlenin söz varlığı karşılaştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda yazarın halktan derlediği masalların doğrudan çocukların seviyelerine göre olduğu ve onların söz varlığına önemli oranda katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme tekniği ile elde edilmiştir.