Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması


TEMİZKAN M., SALLABAŞ M. E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.207-220, 2011 (Peer-Reviewed Journal)