Georgala (Yorgola) Han’ın (Eski Vergi Dairesi) Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası Olarak Kullanımına Yönelik Restorasyon Uygulaması


Yergün U., Bilgiç Elmas M.

Eski Eser Yapılarda Restorasyon Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 26 March 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ayvalık Georgala (Yorgola) Han’ın yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, az sayıdaki kaynakta

19. yüzyıl sonlarında konaklama hanı olarak inşa edildiği belirtilmektedir. Cumhuriyet’in ilanından sonra

Kışla, Askerlik Şubesi, Hastane, Vergi İdaresi ve Teknik Ziraat Müdürlüğü olarak kullanılan yapı, 2012

yılından itibaren boşaltılmıştır. YTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimi

kapsamında yapının rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2018 yılında hazırlanmıştır. Ayvalık

Belediyesi’ne tahsis edilen yapının restorasyon uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon

Anabilim dalı öğretim üyeleri denetiminde Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere

onaylı koruma projesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Yapının ilk inşa edildiği özgün dönemine ilişkin fotoğrafik belgelerin eksikliğine karşın, çok sayıda işlev

değişikliği geçiren yapının Hastane olarak kullanıldığı dönemden itibaren Ayvalık'lı kullanıcıların

hafızasında mevcut haliyle yer tuttuğu için dönem eklerinin muhafaza edilerek, yapıya zarar verecek

yapısal müdahalelerden kaçınılması yönünde genel restorasyon yaklaşımı benimsenmiştir. 2021 yılı

itibariyle başlayan restorasyon uygulamalarında Ayvalık kent merkezinde günümüze ulaşabilmiş tek Han

yapısı olma özelliği ile öne çıkan anıtsal yapının yeniden kullanımı amacıyla; mimari bütünlüğüne zarar

veren niteliksiz ek ve eklentilerden arındırılarak, özgün plan düzeni ve yapım teknolojisini değiştirmeden

“olduğu” gibi korunmasına ve gerçekleştirilen müdahale ve yöntemlerde bilimsel restorasyon ilkelerine

sadık kalınmasına özen gösterilmiştir.