The Effect of the Use of Dramatic Elements on the Element of Reality in a Documentary Film›


Yanat Bağcı Y.

CICMS2021, Aydın, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Belgesel filmin gerçeğin kendisini ne kadar yansıttığı ya da yansıtması gerektiği en az sinemanın

kendi kadar eski bir tartışmadır. İster Grierson’un “Gerçeğin yaratıcı bir şekilde işlenmesi”

tanımından yola çıkalım ister Nijat Özön’un “Dünyayı gerçeğe en yakın nesnel biçimde

yansıtılmaya çalışması” tanımından; belgeselin gerçekle ilişkisi tartışılmazdır. Ancak gerçeği

nasıl ve ne biçimde işlediği elbette belgesel filmin gerçekle olan ilişkisini de belirler. Bu ilişki

için en mühim öğelerden biri ise belgesel filmin gerçeği işlerken dramatik unsurları ne biçimde,

hangi amaçla ve nasıl bir dozda kullandığının cevabında gizlidir. Bu çalışma yüz yılı aşkın var

oluş serüveni boyunca belgesel filmin gerçekle olan ilişkisini, bu konudaki farklı yaklaşım ve

tartışmalar ile dramatik unsurların belgesel filmde kullanımının belgeseldeki gerçeklik öğesine

etkisini belirlemek amacıyla literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bunun için

öncelikle tarihsel süreci boyunca belgeselin tanımı, bu tanım içinde gerçekliğin yeri ve farklı

yaklaşımlar ele alınacak, daha sonra belgesel filmde kullanılan dramatik unsurlar ve bunların

kullanım amaçları sıralanacak ve en sonuç olarak elde edilen veriler doğrultusunda, dramatik

unsurların belgesel filmin gerçeklik ile ilişkisini nasıl etkilediği sorusunun yanıtı verilecektir.