İNTERAKTİF MEDYADA SES VE TİPOGRAFİYİ BİRLİKTE KULLANAN MOBİL UYGULAMA ARAÇLARI MOBILE APPLICATION TOOLS USING INTERACTIVE MEDIA WITH SOUND AND TYPOGRAPHY


Creative Commons License

Bilsel Ç.

IFAS:INTERNATIONAL FINE ARTS SYMPOSIUM / ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU., Konya, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.217-221

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-221
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Interactive media (interactive media) is an important item, sound and typography with applications that use tools by considering the relevant sample means users how they interact with provides and that the application of tools which subjects are comprised of application tools, and what kind of work is done, education, science, many of the entirety of visual communication is investigated and handled in terms of design. In this context, the application of the means of creative, functional and visual recommendations are addressed to the production, techniques, definitions, examples

İnteraktif medyanın (etkileşimli ortam) önemli bir öğesi olan Ses ve tipografiyi birlikte kullanan uygulama araçları ele alınarak konuyla ilgili örnek araçlar kullanıcı ile nasıl etkileşim sağladığı ve bu uygulama araçlarının hangi konulardan oluştuğu,uygulama araçları ile ne tür çalışmalar yapıldığı, eğitim bilimlerinden çok bütünüyle görsel iletişim tasarımı açısından ele alınıp araştırılmasıdır.Bu kapsamda uygulama araçlarının yaratıcı, işlevsel ve görsel öneri üretimlerine değinilmiş; teknikler, tanımlar, yurtdışı örnekleri incelenmiş ve analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada amaç; interaktif medya tasarımında ses ve tipografiyi birlikte kullanan mobil uygulama araçları kapsamında, örnek metinler ve uygulamalar üzerinden interaktif medya bağlamında nasıl üretildiklerini ortaya koymak ve güncel hayatın içinde yer alan mobil uygulamaların kullanıcılara katkısı sorgulamaktır