A novel bacteriocin produced by lactobacillus delbrueckii subsp. lactis with a specifically antimicrobial activity aggainst bacillus cereus


KAYA H. İ. , ŞİMŞEK Ö.

12. laktik asit bakterileri sempozyumu, 27 - 31 Ağustos 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri