Değer Kodlaması Kullanarak Kafes Sistemlerin Genetik Algoritma İle Minimum Ağırlıklı Boyutlandırılması


Creative Commons License

Dede T., Ayvaz Y., Bekiroğlu S.

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, ss.287-300

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287-300

Özet

Genetik algoritma doğal seçim ilkesine dayanan bir optimizasyon yöntemidir. Diğer optimizasyon tekniklerinin aksine ayrık tasarım değişkenlerini kullanmaktadır. Genetik algoritma, çözüm dizilerinden oluşan bir başlangıç nesli ile kopyalama, çaprazlama ve mutasyon gibi doğal seçim operatörlerini kullanmaktadır. Bu çalışmada genetik algoritmada değer kodlaması kullanılarak kafes sistemlerin minimum ağırlıklı tasarımı amaçlanmıştır. Bu amaçla FORTRAN dilinde kodlanan program yerdeğiştirme, gerilme ve stabilite sınırlayıcılarını içermektedir. Kafes sistemlerin analizinde Matris Deplasman Yöntemi kullanılmaktadır. Literatürde sıkça görülen birkaç  düzlem ve  uzay kafes sistem çözülüp elde edilen sonuçlar literatürde verilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar bu çalışmada değer kodlaması kullanılarak hazırlanan programın kafes sistemlerin  genetik algoritma ile minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılmasında etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Minimum Ağırlıklı Boyutlandırma, Genetik Algoritma, Değer Kodlaması, Ayrık Tasarım Değişkenleri, Kafes Sistemler.