THE IMPACT OF INFLUX OF SYRIANS ON MARRIAGE AND DIVORCE IN TÜRKİYE


Creative Commons License

Mercan M. A., Cebeci A. F., KARADUMAN H. A., BARLIN H., BEGEN N.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.45, no.1, pp.71-94, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

After the start of Syrian Civil War in 2011, Syrians migrated intensively to Türkiye. The effects of the migration of Syrians on host countries have been extensively studied in academic literature. A significant portion of the studies using quantitative methods focuses on the economic effects of Syrian migration. However, the impact of Syrian migration on marriage and divorce has not been examined using quantitative methods so far. In order to fill this gap in the literature, this study examines the effects of the changes in the number of Syrians in the Turkish provinces between 2008 and 2020 on marriages and divorce in Türkiye. The difference-in-differences methodology, frequently used in academic literature to measure causality, is employed throughout the analysis. The results reveal that marriage rates of native men aged 25-29 and 30- 34 as well as native women aged 20-24, 25-29, 40-44 and 45-49 were affected by the influx of Syrians. Native women aged 20-24 and native men aged 25-29 seem to have been more affected compared to their peers in other age groups. The results further show a decrease in the marriage rate of men in the 20-24 and 60+ age groups. The findings also suggest an increase in the divorce rates for both men and women aged 25-29 and 30-34, and for men aged 35-39 and women aged 20-24 in Türkiye.
Suriye İç Savaşının 2011 yılında başlamasından sonra Suriyeliler Türkiye’ye yoğun bir şekilde göç etmişlerdir. Suriyelilerin göç hareketinin ev sahibi ülkeler üzerindeki etkileri akademik yazında yoğun olarak incelenen konular arasındadır. Bahse konu niceliksel yöntem kullanan çalışmaların önemli bir kısmı Suriyeli göçünün ekonomik etkilerine odaklanmaktadır. Suriyelilerin göçünün evlilik ve boşanma üzerindeki etkisi, niceliksel yöntemler kullanılarak şimdiye kadar hiç incelenmemiştir. Literatürdeki bu açığı kapatmak amacıyla çalışmada 2008-2020 yılları arasında Türkiye’deki illerde Suriyeli sayısındaki değişimlerin, Türkiye’deki evlilik ve boşanmalar üzerindeki etkilerini incelenmektir. Analiz için akademik yazında nedenselliği ölçmeye yönelik sıklıkla tercih edilen Farkların Farkı yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, 25-29 ve 30-34 yaşlarındaki yerli erkeklerin yanı sıra 20-24, 25-29, 40-44 ve 45-49 yaşlarındaki yerli kadınların evlilik oranlarının Suriyeli akınından etkilendiğini ortaya koymaktadır. 20-24 yaş arası yerli kadınların ve 25-29 yaş arası yerli erkeklerin, diğer gruplardaki yaşıtlarına göre daha fazla etkilendikleri görülmektedir. Ayrıca, 20-24 ve 60 ve üstü yaş gruplarındaki erkeklerin evlenme hızında düşüş olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, Suriyeli akınının Türkiye’de hem erkeklerde hem de kadınlarda 25-29 ve 30-34 yaş grupları arasında; erkeklerde 35-39 ve kadınlarda 20-24 yaş arasındaki bireylerin boşanma oranlarını artırdığı bulunmuştur.