Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Tükenmişlik Arasındaki İlişkininİncelenmesi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik BirAraştırma


İbrahimağaoğlu Ö., Can E.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.181-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal)