YEŞİL SENTEZ İLE ÜRETİLEN ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLLERİN FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ


Özgür M. , Şendal K.

31.Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.352

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.352

Abstract

Çevresel problemlere neden olan ana nedenlerden biri tekstil, boya, mürekkep, plastik, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan boyar maddeleridir (Tanaka vd., 2000). Dünya’da üretilen boyaların yaklaşık %1-20 arası boyama işlemleri sırasında işlenememekte ve çevreye tekstil atık suyu olarak verilmektedir. Bu renkli atık suların çevreye verilmesi ötrofikasyona neden olmakta, boyadaki renk içeriği fotosentezi ve dolayısıyla su türlerinin gelişimini engellemektedir (Sannino vd.,2013). Geleneksel yöntemler toksik kimyasallar içerdiğinden ve çevreye zararlı toksik ara ürünler ürettiğinden ve bu bileşiklerin toksik olmayan bileşiklere dönüştürülmesi zor olduğundan, yeşil yöntemler araştırmacıları toksik kimyasalların kullanımını en aza indirmeye ve sulu ortamda işlemler yaparak atık oluşumunu azaltmaya teşvik eder. Son yıllarda araştırmacılar, çevresel olarak toksik olmayan reaktiflerin,solventlerin ve sentez sırasında istenmeyen yan ürünlerin bulunmaması nedeniyle organik kirleticilerin ayrışması için yeşil sentezlenmiş metal oksit nanopartiküllerini nano fotokatalizör olarak tercih etmektedir (Lee vd.,2015). Günümüzde, çinko oksit nanopartikülleri (ZnONPs) üzerinde fotokatalitik özelliğinden dolayı yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmada yeşil sentez ile optimum koşullarda üretilen ZnONPs’in fotokatalizör olarak kullanılmasının araştırılması amacıyla tekstil boyası olarak kullanılan Basic Violet 39 ve Methylene Blue boyalarının fotokatalitik bozulmaları fotokatalizör kombinasyonları (ZnONPs/UV/Güneş/pH) kullanılarak incelendi. Fotokatalitik bozulma üzerine; pH (5-11), ışınlama süresi, ilk boya konsantrasyonu, fotokatalist miktarı gibi parametrelerin etkileri araştırıldı ve değerlendirildi. 

Şekil 1.a) Methylene Blue boyar maddesinin molekül yapısı b) Basic Violet 39 boyar maddesinin moleküler yapısı

Anahtar kelimeler: Çinko oksit, nanopartikül, cynarae folium, enginar yaprağı, yeşil sentez, methylene blue, basic violet 39, fotokatalizör, arıtma yöntemleri

Referanslar

Lee, K. T., Chuah, X. F., Cheng, Y. C., & Lu, S. Y. (2015). Pt coupled ZnFe2O4 nanocrystals as a breakthrough photocatalyst for Fenton-like processes–photodegradation treatments from hours to seconds. Journal of Materials Chemistry A, 3(36), 18578-18585.

Sannino, D., Vaiano, V., Sacco, O., & Ciambelli, P. (2013). Mathematical modelling of photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiation. Journal of Environmental Chemical Engineering, 1(1-2), 56-60.

Tanaka, K., Padermpole, K., & Hisanaga, T. (2000). Photocatalytic degradation of commercial azo dyes. Water research,