Poli(eter imid) ile 4-[4-(tetradesiloksi)benzoiloksi]benzoikasid Sıvı Kristali Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi, P46


Özkal S., ÇAKAR F. , OCAK H. , BİLGİN ERAN B. , CANKURTARAN Ö. , KARAMAN F.

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 16 Mayıs 2015

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye