Poli(eter imid) ile 4-[4-(tetradesiloksi)benzoiloksi]benzoikasid Sıvı Kristali Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi, P46


Özkal S., ÇAKAR F. , OCAK H. , BİLGİN ERAN B. , CANKURTARAN Ö. , KARAMAN F.

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 16 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey