Orta Yaş ve Üstü Yetişkinlerin Günlük Yaşamda İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi


Atakişi B., Orhan Ş. F.

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.1-26, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: YILDIZ Journal of Educational Research
  • Page Numbers: pp.1-26
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dijital teknolojilerin hayatın her alanını yoğun bir biçimde etkilemesi neticesinde dijital okuryazarlık becerileri tüm bireyler için günümüzde gerekli hale gelmiştir. Özellikle dijital teknolojilerin yaygın olmadığı bir zamanda dünyaya gelmiş olan 45-50 yaş ve üstü bireyler günümüzde diğer yaş gruplarına göre daha dezavantajlı durumdadırlar. Bu araştırmada bu yaş grubu bireylerin dijital okuryazarlığa yönelik ihtiyaçları tespit edilerek, dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin nasıl tasarlanması gerektiğine ışık tutulacağı düşünülmektedir. Araştırma verileri gönüllülük usulü ile araştırmaya katılan 239 bireyden yüz yüze görüşme ile birebir araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Veriler toplanarak orta yaş ve üstü bireylerin günlük yaşamda İnterneti kullanırken yardım alma durumları, İnternet kullanım amaçları ve dijital becerilerini geliştirmeye yönelik istekleri 35-49, 50-64 ve 65+ yaş gruplarına göre karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve ki-kare istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada 65 yaş ve üstündeki katılımcıların %39,5‟inin, 50-64 yaş grubundaki katılımcıların %28‟inin, 35-49 yaş grubundaki katılımcıların %17,5‟inin İnterneti kullanırken yardım aldıkları, bu becerilerini geliştirmek için kursa katılma isteğinin 35-49 yaş grubunda %57,3, 50-64 yaş grubunda %41,5, 65 yaş ve üstünde %37,2 olduğu bulunmuştur. Bu bulgular bu yaş gruplarındaki yetişkinlerin dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim taleplerinin dikkate alınması gereken bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.