CUPRESSUS ARİZONİCA (MAVİ SELVİ) BİTKİ ÖZÜTÜ İLE ZNO NANO PARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Özgür M., Erdemir B., Ortadoğulu E., Aydın Kurç M., Özer A.

31.Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.357

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.357
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nanoyapılı metal oksitler, birçok teknolojide büyük ilgi görmektedir ve metal oksit nanoparçacıkları arasında, çinko oksit (ZnO) son zamanlarda benzersiz özellikleri ve geniş uygulamaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimyasal ve yeşil sentez ile ZnO nanopartiküllerin

sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve ayrıca antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılmasıdır. Cupressus arizonica (CA, Mavi selvi) ağacının dal ve yapraklarından elde edilen uçucu yağ tanen ve selvi kafuru içerir ve çok faydalı olup haricen kullanılır. Selvi yaprağı sürgünü ve kozalağı çay,

tentür, eterik yağ ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Bu çalışmada, CA bitkisinin yaprak ve kozalaklarının su ve etanol ekstreleri ve çinko asetat tuzu

kullanılarak hem kimyasal hem de yeşil sentez yöntemleri ile ZnO nanopartikül sentezi gerçekleştirilmiştir [1,2].

 

Şekil 1. Biyosentez Aşamaları

 

Üretilen çinko oksit nanopartiküller (ZnONPs) UV–Vis absorpsiyon spektroskopisi, FT-IR, TEM ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Farklı sıcaklıklarda (60,150 ve 400oC)kalsine edilen ZnONPs’in partikül boyutlarının 20 nm’den 50 nm’ye çıktığı görülmüş ve kalsinasyon sıcaklığının

artmasıyla kristal yapıda büyüme olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca CA bitkisinin yaprak ve kozalaklarının su ve alkol ekstreleri ve bu ekstrelerden elde edilen ZnONP’ lerin antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon yöntemi modifiye edilerek çalışılmıştır. Antimikrobiyal aktivitelerin

belirlenmesi için; gram pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ve gram negatif bakterilerden ise Escherichia coli standart suşları kullanılmıştır [3].

CA bitki ekstraktı kullanarak ZnONPs’in yeşil sentezi kimyasal yöntemlere bir alternatif olabilir ve elde edilen ZnONPs, biyomedikal, kozmetik endüstrileri, biyoteknoloji, sensörler, tıbbi, kataliz, optik cihaz, kaplamalar, ilaç sanayi, suların arıtılması ve ayrıca elektronik cihazlar gibi uygulama

alanlarında kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Çinko oksit, nano partikül, cupressus arizonica, mavi selvi, yeşil sentez, kimyasal sentez, SEM, UV-VIS, TEM, antibakteriyel aktivite

Referanslar

1. Dobrucka, R. and Dugaszewska, J. (2016). Biosynthesis and antibacterial activity of ZnO nanoparticles using Trifolium pratense flower extract.Saudi Journal of Biological Sciences, 23, pp

2. Senthilkumar, S. R. and Sivakumar, T. (2014). Green tea (Camellia sinensis) mediated synthesis of zinc oxide (ZnO) nanoparticles and studies on their antimicrobial activities. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(6), 461-465.

3. C.Perez, M. Pauli, P. Bazerque, An Antibiotic Assay by Agar Well Diffusion Method, Acta Biol. Med. Exp., 15,113-115(1990).