Yapı Ürünleri ve Kakosmi


Balanlı A., Darçın P.

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.163-173

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.163-173

Özet

Sağlıksız Bina Sendromu (SBS) kapsamında ele alınan kakosmide (kötü koku sendromu) kokunun yoğunluğu, keskinliği, karakteri yanında kokuyu algılayan kişinin cinsiyeti, yaşı, genel sağlık durumu, hormonları, kullanılan ilaçlar, koku alma yeteneği ve duyarlılığı, koku almaçlarına gelen havanın niceliği, sıcaklığı ve bağıl nem oranı da etkilidir.

Yapı ürünlerinin yaydığı koku, ürünü oluşturan maddelerden, ürünü etkileyen koşullardan ve ortamdaki kokunun ürün içine işleyerek koku kaynağı durumuna gelmesinden kaynaklanır. Araştırmalarda kötü ya da bazı kişilerce kötü olarak algılanan kokuların baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, saman nezlesi, yorgunluk, halsizlik, çekingenlik, iştahsızlık, öğrenme güçlüğü, bellek sorunları, istemli devinim hızı ve el becerilerinde başarısızlık, zihinsel esneklikte gerilemeler, dikkatsizlik, kaygı, gerginlik, yoğunlaşma zorluğu, üretkenlik yitimi, hoşnutsuzluk ve alerji tetiklenmesi gibi sorunlarla sağlığı bozabileceği görülmüştür.